Komandno simulaciona vezba u Crvenom krstu Paracin

Posle dvodnevne ( 2 i 3. aprila 2015 .), komandno simulacione vežbe u Paraćinu, ocena Nacionalnog trening centra republičkog Štaba je da je Štab za vanredne situacije u Paraćinu, uspešno izvršio zadatke u pretpostavljenim situacijama poplave slične prošlogodišnjoj u maju, zakomplikovane dodatnim opasnostima. SWAT analiza pokazala je da su glavne snage Štaba za vanredne situacije opštine Paraćin kontinuitet u radu, međusobna saradnja članova štaba, kao i njihova saradnja sa službama koje predstavljaju, uspešan timski rad i iskustvo koje štab ima ne samo u prošlogodišnjoj poplavi već i u situaciji suočavanja sa eksplozijom i saniranjem posledica eksplozije vojnih magacina, pre nekoliko godina.