Izvrsena uplata za prvih 666 lica

SSObavestavamo korisnike projekta, da je Crveni krst Austrije preko Crvenog krsta Srbije uplatio novčanu pomoc  ( u iznosu  od  25.097 dinara ) za korisnike projekta Velika Morava koji su, zaključno sa 18. 12. 2014, ( nakon preuzimanja setova i potpisivanja sporazuma ), otvorili namenske račune u banci Poštanska štedionica .

U Paracinu, je u tom danu tekuce racune otvorilo 666. lica, za koliko je I izvrsena uplata.

Spisak lica kojima je izvrsena uplata Javna lista za banku – Paracin

Ostalim  lica ce po otvaranju namenskog racuna biti izvrsena uplata navedenog iznosa .

 

CRVENI  KRST  PARACIN